World-wide hotels > Asia hotels > Russia hotels > Krasnaya Polyana
Car Rental | Flights | E-mail this page to a friend | Hotel Advertising

Krasnaya Polyana Hotels and Guest Houses

Na Krasnoy Polyane Apartament
   
Ulitsa Kalinovaya 9/2, Krasnaya Polyana, 354392
 
 
 
 
Prices:
 
Single from: RUB 9000.00
Double from: RUB 9000.00
per room per night
 
 
 
 
Cherepanovs' Guest House
   
Lunny Pereulok 7, Krasnaya Polyana, 354392
 
 
 
 
Prices:
 
Single from: RUB 6000.00
Double from: RUB 6000.00
per room per night
 
 
 
 
Alpiysky Dvor
   
Zashchtnikov Kavkaza Ulitsa 18 A, Krasnaya Polyana, 354341
 
 
 
 
Prices:
 
Single from: RUB 3500.00
Double from: RUB 7000.00
per room per night
 
 
 
 
Rai-Ski-Domik Hotel
   
Zaschitnikov Kavkaza Str.45, Krasnaya Polyana, 354340
 
 
 
 
Prices:
 
Single from: RUB 4200.00
Double from: RUB 7085.00
per room per night
 
 
 
 
Krasnaya Polyana Hostel Freeridefriends
   
Ulitsa GES 30, Krasnaya Polyana, 354392
 
 
 
 
Prices:
 
Single from: RUB 900.00
Double from: RUB 900.00
per room per night
 
 
 
 
Apart Guest House
   
Ulitsa Turchinskogo 64, Krasnaya Polyana, 354392
 
 
 
 
Prices:
 
Single from: RUB 5700.00
Double from: RUB 6000.00
per room per night
 
 
 
 
Art Up City
   
Ulitsa Zashchitnikov Kavkaza 120/17, Krasnaya Polyana, 354392
 
 
 
 
Prices:
 
Single from: RUB 4000.00
Double from: RUB 4300.00
per room per night
 
 
 
 
Touristic Complex Rybino
   
???.??????? 89, Krasnaya Polyana, 354392
 
 
 
 
Prices:
 
Single from: RUB 4500.00
Double from: RUB 13000.00
per room per night
 
 
 
 
Krasnaya Polyana Hostel
   
Ulitsa Zashchitnikov Kavkaza 6, Krasnaya Polyana, 354000
 
 
 
 
Prices:
 
Single from: RUB 600.00
Double from: RUB 1100.00
per room per night
 
 
 
 
Guest House Krasnaya Polyana
   
Ulitsa GES, 16, Krasnaya Polyana, 354392
 
 
 
 
Prices:
 
Single from: RUB 2300.00
Double from: RUB 3300.00
per room per night
 
 
 
 
Happy Time Apartment
   
Ulitsa Kalinovaya 9, Krasnaya Polyana, 354392
 
 
 
 
Prices:
 
Single from: RUB 7000.00
Double from: RUB 7000.00
per room per night
 
 
 
 
Katerina Alpik
   
Zaschitnikov Kavkaza Str. 77/2, Krasnaya Polyana, 354392
 
 
 
 
Prices:
 
Single from: RUB 5950.00
Double from: RUB 16800.00
per room per night
 
 
 
 
Guest House Avatar
   
Ulitsa Zapovednaya 34, Krasnaya Polyana, 354392
 
 
 
 
Prices:
 
Single from: RUB 500.00
Double from: RUB 3500.00
per room per night
 
 
 
 
Om Dom Hotel
   
Komsomolsky Pereulok 1, Krasnaya Polyana, 354392
 
 
 
 
Prices:
 
Single from: RUB 4900.00
Double from: RUB 10000.00
per room per night
 
 
 
 
Gorniy Hrustal
   
Funduchniy Side Street 12, Krasnaya Polyana, 354392
 
 
 
 
Prices:
 
Single from: RUB 3500.00
Double from: RUB 10000.00
per room per night
 
 
 
 
Omela Chalet
   
Ulitsa Zaschitnikov Kavkaza 13, Krasnaya Polyana, 354392
 
 
 
 
Prices:
 
Single from: RUB 5600.00
Double from: RUB 5600.00
per room per night
 
 
 
 
Namaste Aparthotel
   
Kalinovaya Street 9/1, Krasnaya Polyana, 354392
 
 
 
 
Prices:
 
Single from: RUB 2000.00
Double from: RUB 10000.00
per room per night
 
 
 
 
Utomlyonnye Solntsem Hotel
   
Ulitsa Michurina 5, Bldg 1, Krasnaya Polyana, 354392
 
 
 
 
Prices:
 
Single from: RUB 3000.00
Double from: RUB 7000.00
per room per night
 
 
 
 
Gostevoy Dom Katrin
   
Ulitsa Voznesenskaya 1/1, Krasnaya Polyana, 354392
 
 
 
 
Prices:
 
Single from: RUB 3000.00
Double from: RUB 5500.00
per room per night
 
 
 
 
Outdoor Centre Hotel
   
Ulitsa Zaschitnikov Kavkaza 120/3, Krasnaya Polyana, 354392
 
 
 
 
Prices:
 
Single from: RUB 3000.00
Double from: RUB 15000.00
per room per night
 
 
 
 
Guest House Na Turchinskogo 57
   
Ulitsa Turchinskogo 57, Krasnaya Polyana, 354392
 
 
 
 
Prices:
 
Single from: RUB 7000.00
Double from: RUB 8000.00
per room per night
 
 
 
 
Apartment Caucasus
   
?????????? ??????? 3 ?? 14, Krasnaya Polyana, 354340
 
 
 
 
Prices:
 
Single from: RUB 6000.00
Double from: RUB 10000.00
per room per night
 
 
 
 
Inn Viktoriya
   
Ulitsa Zashchitnikov Kavkaza, 6, Krasnaya Polyana, 354392
 
 
 
 
Prices:
 
Single from: RUB 3400.00
Double from: RUB 6800.00
per room per night
 
 
 
 
Dom Shalle Berezovaya
   
Berezovaya Street 12, Krasnaya Polyana, 354392
 
 
 
 
Prices:
 
Single from: RUB 6500.00
Double from: RUB 9500.00
per room per night
 
 
 
 
Osipov Hotel
   
Ulitsa Zashchitnikov Kavkaza 16, Krasnaya Polyana, 354392
 
 
 
 
Prices:
 
Single from: RUB 2000.00
Double from: RUB 3500.00
per room per night
 
 
 
 
Hotel Osminog
   
ulitsa GES 39?, Krasnaya Polyana, 354392
 
 
 
 
Prices:
 
Single from: RUB 3000.00
Double from: RUB 5300.00
per room per night
 
 
 
 
Dom Solntsa in Krasnaya Polyana Apartments
   
Ulitsa Zapovednaya 51, Krasnaya Polyana, 354392
 
 
 
 
Prices:
 
Single from: RUB 20000.00
Double from: RUB 40000.00
per room per night
 
 
 
 
Olympia Hotel
   
Achishkhovskaya Street 30, Krasnaya Polyana, 354392
 
 
 
 
Prices:
 
Single from: RUB 3000.00
Double from: RUB 16500.00
per room per night
 
 
 
 
Vertikal Hotel
   
Estosadok 141/1, Krasnaya Polyana, 354392
 
 
 
 
Prices:
 
Single from: RUB 4500.00
Double from: RUB 4500.00
per room per night
 
 
 
 
Dezha Vyu Hotel
   
Ulitsa Zashchitnikov Kavkaza 5?, Krasnaya Polyana, 354392
 
 
 
 
Prices:
 
Single from: RUB 6000.00
Double from: RUB 10000.00
per room per night
 
 
 
 
Savva Boutique Hotel
   
Ulitsa Aishho 25, Krasnaya Polyana, 354392
 
 
 
 
Prices:
 
Single from: RUB 4900.00
Double from: RUB 9200.00
per room per night
 
 
 
 
Katerina Alpik Hostel
   
Ulitsa Zaschitnikov Kavkaza 77/2, Krasnaya Polyana, 354392
 
 
 
 
Prices:
 
Single from: RUB 1500.00
Double from: RUB 1500.00
per room per night
 
 
 
 
Gornaya Olympia Hotel
   
Khmelevskiye Ozera, Krasnaya Polyana, 354392
 
 
 
 
Prices:
 
Single from: RUB 3000.00
Double from: RUB 7000.00
per room per night
 
 
 
 
Lyzhnik Apartments
   
Pereulok Lyzhny 1, Krasnaya Polyana, 354000
 
 
 
 
Prices:
 
Single from: RUB 5000.00
Double from: RUB 10000.00
per room per night
 
 
 
 
Hostel Namaste
   
Kalinovaya Ulitsa 9/1, Krasnaya Polyana, 354392
 
 
 
 
Prices:
 
Single from: RUB 500.00
Double from: RUB 800.00
per room per night
 
 
 
 
??????? ??? ? ???????? ? ????????? ??????
   
??.??????? ??? 9, Krasnaya Polyana, 354392
 
 
 
 
Prices:
 
Single from: RUB 2500.00
Double from: RUB 2500.00
per room per night
 
 
 
 
Rodnik Guest house
   
Ulitsa Zapovednaya 94B, Krasnaya Polyana, 354392
 
 
 
 
Prices:
 
Single from: RUB 2800.00
Double from: RUB 8000.00
per room per night
 
 
 
 
Cottage Krasnaya Polyana
   
Zaschitnikov Kavkaza Ulitsa 2, Krasnaya Polyana, 354392
 
 
 
 
Prices:
 
Single from: RUB 20000.00
Double from: RUB 20000.00
per room per night
 
 
 
 
Dom Isakova
   
Ulitsa GES 51, Krasnaya Polyana, 354293
 
 
 
 
Prices:
 
Single from: RUB 3000.00
Double from: RUB 4500.00
per room per night
 
 
 
 
Skypark Hotel
   
Krasnopolyanskoye Lesnichestvo, Kvartal 45 15 20, Krasnaya Polyana, 354392
 
 
 
 
Prices:
 
Single from: RUB 6000.00
Double from: RUB 6000.00
per room per night
 
 
 
 
Grace Project Hotel
   
Zapovednaya Ulitsa 3, Krasnaya Polyana, 354392
 
 
 
 
Prices:
 
Single from: RUB 5000.00
Double from: RUB 11000.00
per room per night
 
 
 
 
U Ludmily
   
??. ??????????? 55, Krasnaya Polyana, 354392
 
 
 
 
Prices:
 
Single from: RUB 3200.00
Double from: RUB 4200.00
per room per night
 
 
 
 
Tukan Hotel
   
Zapovednaya Str.13 A, Krasnaya Polyana, 354392
 
 
 
 
Prices:
 
Single from: RUB 4000.00
Double from: RUB 7000.00
per room per night
 
 
 
 
Guest House Achishkho
   
???. ??????????? 20?, Krasnaya Polyana, 354392
 
 
 
 
Prices:
 
Single from: RUB 3000.00
Double from: RUB 7500.00
per room per night
 
 
 
 
Elpida Boutique Hotel
   
ulitsa Volokolamskaya 77, Krasnaya Polyana, 354392
 
 
 
 
Prices:
 
Single from: RUB 3000.00
Double from: RUB 6000.00
per room per night
 
 
 
 
Kastana Hotel
   
Ulitsa GES 3, Krasnaya Polyana, 354594
 
 
 
 
Prices:
 
Single from: RUB 2250.00
Double from: RUB 6500.00
per room per night
 
 
 
 
Guest house at Krasnaya Polyana
   
Pchelovodov, 43, Krasnaya Polyana, 354392
 
 
 
 
Prices:
 
Single from: RUB 3000.00
Double from: RUB 3000.00
per room per night
 
 
 
 
Park Chalet Residence
   
Ulitsa Pchelovodov 23 ?, Krasnaya Polyana, 354392
 
 
 
 
Prices:
 
Single from: RUB 4500.00
Double from: RUB 7500.00
per room per night
 
 
 
 
Na polyane Guest House
   
Ulitsa Voznesenskaya 15, Krasnaya Polyana, 354392
 
 
 
 
Prices:
 
Single from: RUB 3400.00
Double from: RUB 4500.00
per room per night
 
 
 
 
Guest House na Pchelovodov
   
Pchelovodov Street 24, Krasnaya Polyana, 354392
 
 
 
 
Prices:
 
Single from: RUB 3750.00
Double from: RUB 4000.00
per room per night
 
 
 
 
SKYPARK ApartHotel
   
Krasnopolyanskoye Lesnichestvo, kvartal 42 15, 20, Krasnaya Polyana, 354392
 
 
 
 
Prices:
 
Single from: RUB 7800.00
Double from: RUB 36800.00
per room per night
 
 
 
 
Apartments on Volokolamskaya
   
Ulitsa Volokolamskaya, 56, Krasnaya Polyana, 354392
 
 
 
 
Prices:
 
Single from: RUB 1900.00
Double from: RUB 4800.00
per room per night
 
 
 
 
Guest House Grecheskiy Dom
   
Melnichniy Pereulok 2, Krasnaya Polyana, 354392
 
 
 
 
Prices:
 
Single from: RUB 850.00
 
per room per night
 
 
 
 
Tikhaya Prokhlada Guest House
   
Ulitsa Gidrostroiteley 1?, Krasnaya Polyana, 354392
 
 
 
 
Prices:
 
Single from: RUB 3000.00
 
per room per night
 
 
 
 
Apartment Na Kholme
   
Ul. Zashitnikov Kavkaza 122/2, Krasnaya Polyana, 354392
 
 
 
 
Prices:
 
Single from: RUB 12600.00
 
per room per night
 
 
 
 
Apartment na Turchinskogo 50
   
Ulitsa Turchinskogo 50, Krasnaya Polyana, 354392
 
 
 
 
Prices:
 
Single from: RUB 7500.00
 
per room per night
 
 
 
 
Bely Vikhr Chalet
   
Ulitsa Trudovoy Slavy 1B, Krasnaya Polyana, 354392
 
 
 
 
Prices:
 
Single from: RUB 3648.00
 
per room per night
 
 
 
 
Wooden Cottage
   
Beregovaya ulitsa 35, Gorod-Kurort Sochi, Krasnodarskiy Kray, Krasnaya Polyana, 354392
 
 
 
 
Prices:
 
Single from: RUB 1600.00
 
per room per night
 
 
 
 
Apartment Lily
   
ul. Kalinovaya 9/5, Krasnaya Polyana, 354392
 
 
 
 
Prices:
 
Single from: RUB 6000.00
 
per room per night
 
 
 
 
Polyanskoye Podvorie
   
Volokolamskaya ulitsa 95, Krasnaya Polyana, 354392
 
 
 
 
Prices:
 
Single from: RUB 7000.00
 
per room per night
 
 
 
 
Dom v Krasnoy Polyane
   
Ulitsa Michurina 14, Krasnaya Polyana, 354392
 
 
 
 
Prices:
 
Single from: RUB 40000.00
 
per room per night
 
 
 
 
Ladia Apartment
   
Gidrostroiteley Ulitsa 1/5, Krasnaya Polyana, 354392
 
 
 
 
Prices:
 
Single from: RUB 3200.00
 
per room per night
 
 
 
 
Minions Hostel
   
Ulitsa Zapovednaya 1, Krasnaya Polyana, 354392
 
 
 
 
Prices:
 
Single from: RUB 1100.00
 
per room per night
 
 
 
 
Dinastiya Apartments
   
?????????? ??????? 76/7, Krasnaya Polyana, 350000
 
 
 
 
Prices:
 
Single from: RUB 4750.00
 
per room per night
 
 
 
 
Apartment On Estonskaya
   
Ulitsa Estonskaya,37, Krasnaya Polyana, 354000
 
 
 
 
Prices:
 
Single from: RUB 4000.00
 
per room per night
 
 
 
 
Dom Aborigena Apartments
   
Aishkho Street 2B, Krasnaya Polyana, 354392
 
 
 
 
Prices:
 
Single from: RUB 2200.00
 
per room per night
 
 
 
 
Villa Uytnaya
   
Pereulok Achishkovski 9, Krasnaya Polyana, 354392
 
 
 
 
Prices:
 
Single from: RUB 3300.00
 
per room per night
 
 
 
 
Green House Na Turchinskogo
   
Ulitsa Turchinskogo 16, Krasnaya Polyana, 354392
 
 
 
 
Prices:
 
Single from: RUB 4600.00
 
per room per night
 
 
 
 
Villa on Zapovednaya
   
St. Zapovednaya 39, Krasnaya Polyana, 354392
 
 
 
 
Prices:
 
Single from: RUB 18000.00
 
per room per night
 
 
 
 
Apartment Zapovednaya 118
   
Zapovednaya 118 Kor 4, Krasnaya Polyana, 354392
 
 
 
 
Prices:
 
Single from: RUB 1500.00
 
per room per night
 
 
 
 
Three Peaks Inn
   
Ulitsa Zapovednaya 19, Bldg 1, Krasnaya Polyana, 354392
 
 
 
 
Prices:
 
Single from: RUB 2500.00
 
per room per night
 
 
 
 
Mini-Hotel na Aibginskoy
   
Pereulok Aibginskiy 1?, Krasnaya Polyana, 354392
 
 
 
 
Prices:
 
Single from: RUB 3000.00
 
per room per night
 
 
 
 
Apartment u Gorki Goroda
   
Estonskaya 37, Krasnaya Polyana, 354000
 
 
 
 
Prices:
 
Single from: RUB 6000.00
 
per room per night
 
 
 
 
Shale Vostok-Zapad
   
Stavropolskaya ul., 18, Krasnaya Polyana, 354392
 
 
 
 
Prices:
 
Single from: RUB 29000.00
 
per room per night
 
 
 
 
Apartments Na Voznesenskoy
   
Ulitsa Voznesenskaya 47, Krasnaya Polyana, 354392
 
 
 
 
Prices:
 
Single from: RUB 3500.00
 
per room per night
 
 
 
 
HappyHouse-Polyana
   
Ulitsa GES 1, Krasnaya Polyana, 354000
 
 
 
 
Prices:
 
Single from: RUB 9000.00
 
per room per night
 
 
 
 
Orechovaya Roscha Guest House
   
Ulitsa Pchelovodov 59, Krasnaya Polyana, 354392
 
 
 
 
Prices:
 
Single from: RUB 2500.00
 
per room per night
 
 
 
 
Guest House 7 Futov
   
Aibginskiy Pereulok, 7?, Krasnaya Polyana, 354392
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Apartment Gorniy Tsvetok
   
Ulitsa Turchinskogo 46, Krasnaya Polyana, 354392
 
 
 
 
Prices:
 
Single from: RUB 4500.00
 
per room per night
 
 
 
 
Apartment Zolotaya Piramida
   
Ulitsa Kalinovaya 9, Bldg.5, Krasnaya Polyana, 354392
 
 
 
 
Prices:
 
Single from: RUB 8000.00
 
per room per night
 
 
 
 

If you run a hotel, guest house or bed & breakfast and would like to be included in A1 Tourism's Hotel & Guest House Directory, please contact us

The Krasnaya Polyana Tourist Board gives comparable information to this page. If you require more information about Krasnaya Polyana, you may be able to obtain it from the Krasnaya Polyana Tourist Board.

We hope you find suitable Krasnaya Polyana accommodation. You can book cheap hotels, guest houses or Krasnaya Polyana bed and breakfasts from the list above. Enjoy your stay in Krasnaya Polyana hotels.

 
 
Contact A1 | Privacy
 
Copyright © 1997 - 2017, A1 Tourism